top of page
KOSMISK plakat 2021_edited.jpg

DET KOSMISKE MANIFEST

TEATERFESTIVALEN I FJALER

10.-11. sept 2021

Av og med Idun Vik, Ine Marie Wilmann og Kristin Ryg Helgebostad.

 

Tekst basert på bl.a. Kenneth Goldsmith, Mette Ingvartsen, Yvonne Rainer, Athena Farrokhzad, Lev Trotskij, Mina Loy, Edith Södergran, F. T. Marinetti, Kristina Leganger Iversen, Idun Vik, Kristin Helgebostad, Ine Marie Wilmann, Henning Bergsvåg og Elin Grinaker.

Bearbeidet av Idun Vik. 

Støttet av: FFUK, Bergen kommune, Dramatikkens hus og Fritt Ord

Det kosmiske manifest er et stunt som kan elevere eller kollapse. En uforutsigbar happening og en ruskete seremoni, som hastig, men oppriktig, prøver si noe om det som er, har vært og kanskje kommer til å bli. Tre scenekunstnere som har kjent hverandre i 20 år, men aldri før jobbet sammen, møtes i en luke i tiden. De samles i en mørk tunnel for å kaste lys over et utvalg manifester, nye og gamle. Motstridende utrop for en ny kunst og en ny verden kastes ut i natta. En strøm av tro og tvil skisseres opp, først og fremst på ordet, og midt i mylderet inviteres publikum til å se etter linjer i historien og tendenser i tiden, og kanskje også spådommer for fremtiden. 

Omtale

Eg opplever å vere i djup konflikt når eg kjem ut av framsyninga. Eg trur, og vil tru, at kunsten kan forandre verda og lette litt på byrdene vi menneske ber på. At energien som kjem ut av å miste seg sjølv i eit kunstverk, kan overførast til andre og generere tru på endring i andre delar av livet. Gjennom framsyninga opplevde eg i starten ekstase, og eg trudde verkeleg på at makta kunsten har, kan endre verda.

Når eg kjem ut, er eg ikkje sikker lenger. Ikkje fordi framsyninga og skodespelarane var dårlege. Tvert imot. Grunnen er at tankane mine om kunst har blitt utfordra gjennom kunstnarmanifesta dei har presentert (…)

Og kanskje er det nettopp denne konflikten eg kjenner på, som gjer at framsyninga er bra? Eg ser fragment av meg sjølv og samfunnet som eg ikkje liker i denne framsyninga. Eg opplever korleis vi menneske oppfører oss som ein saueflokk, og kor opptatt eg er av kva andre menneske tenker om meg. Men eg ser også ting eg ønsker å tru på. Framsyninga er godt gjennomført, visuelt tilfredsstillande og svært interaktiv. Og når det kjem til min eigen indre konflikt, trur eg det er bra for alle å bli utfordra og konfrontert med seg sjølv ein gong i blant.

- Dagny Johnsen, Frida Posten

 

Forrige helg danset jeg disko i tunnel til 01.30 på natten. Ikke på fest, nei, da, men som en del av Ine Marie Willmanns, Idun Viks og Kristin Helgebostads politiske performance. De tre skuespillerne førte oss gjennom Fjalers nedlagte tunneler mens de ropte manifester fra futurismen til i dag. Senere, over ordførerens hjemmebryggede sider, diskuterte publikum om tunnelforestillingen var pretensiøst, viktig – eller bare vakker. Det var umulig å vite. Når man er på teater døgnet rundt, tar sansene over for analysen.

- Per Christian Selmer, Aftenposten 

Forestillingsbilder
Foto: David Zadig

Tekstutdrag
Publisert i Norsk Dramatikk 2021,en digital katalog utgitt av Dramatikkens hus

0: 

HER KOMMER DE! 

HER KOMMER DE! 

KØL PÅ! 

FREM MED HAKKENE, ØKSENE, SLEGGENE!

 

1: 

Vi står på randen av ødeleggelse.

 

0: 

HER KOMMER DE! 

HER KOMMER DE! 

 

1: 

Nei til spetakkel.

 

0: 

FREM MED HAKKENE!

 

1: 

Nei til uttrykk.

 

0:

ØKSENE!

 

1: 

Nei til helter.

 

0:

KØL PÅ!

 

1: 

Kunst er noe som får ingenting til å skje.

 

0: 

I DAG er bevissthetens krise!

 

1: 

Å skrive bør være like uanstrengt som å ta oppvasken – og like interessant. 

Fremtidens skriving skriver ikke. 

Fremtidens lesning leser ikke. 

Fremtidens skriving er peking.

 

0: 

DØ i Fortiden! 

LEV i Fremtiden!

 

1:

Forfattere blir til kuratorer av språk, slik kuratoren har inntatt rollen som kunstner i billedkunsten.

 

0: 

TENN PÅ HYLLENE I BIBLIOTEKENE!

 

2:

Språket er et medium som verden skapes med. 

Hva ting kalles får konsekvenser for hvem sine behov som styrer 

og hvordan samfunnet utvikles.

 

0: 

OVERSVØM MUSEENE!

 

2: 

Kunsten på sitt beste er en utforskning av 

meningens og historiens grense.

 

0:

KAST DEG FORAN TOGET!

 

1: 

Kopier. 

Stjel. 

Gjør noe forglemmelig. 

Ikke tro du fins i det du lager.

 

2:

Les alt, hør alt, ta inn alt. 

Slipp det ut igjen i den form det selv vil. 

Lys opp verden. 

Begynn forfra. 

Slipp til noe annet. 

Begynn igjen. 

La det du lager være ditt barn. 

Lær det langsomt opp til å lære å bestemme selv.

bottom of page