top of page

Kate Pendrys kraft og demoner

Gjennom et langt og kontroversielt kunstnerskap har Kate Pendry markert seg som en av Norges mest prominente scenekunstaktører. Som skuespiller, performancekunstner og dramatiker har hun gjort karriere av å gå løs på politisk betente problemstillinger og tabuer. Pendry er født og oppvokst i London og kjennetegnes av sin erkebritiske aksent og konfronterende fremtoning. Boka Demonologi er basert på en samtale mellom Pendry og forfatteren Marie Laland Eikeli som har pågått siden 2010, og gir en hudløs skildring av de mange lagene som utgjør personen og kunstneren Kate Pendry.

- Vi kan ikke lenger unner oss luksusen av kunst for kunstens skyld

Gjennom sitt liv og virke har Pendry blitt hyllet, hetset og transfigurert. I perioder har hun vært like mye et mediefenomen som kunster. Jon Refsdal Moe har omtalt henne som «en som pressen halser etter på jakt etter skandaler». For i en norsk kontekst er Pendry en svært oppsiktsvekkende karakter. Hun roper ut om det mange ikke tør eller vil snakke om, og mener bastant at vi ikke lenger kan unne oss luksusen av kunst for kunstens skyld. Mange av arbeidene hennes har vakt sterke reaksjoner, blant annet ”The wall of fame and shame” hvor hun hang opp bilder av et av Baneheia- ofrene og en av drapsmennene, sammen med blant annet George Bush og Anne Frank. I en konform offentlighet kan det på mange virke hensynsløst og obsternasig. Både i boka og i flere arbeider deler hun personlige erfaringer fra en røff oppvekst med en alkoholisert og psykisk syk mor, mobbing, vold og spiseforstyrrelser. Med en intens «in-yer-face»-holdning kan det nesten virke som om hun smykker seg med vanskelighetene hun har gjennomlevd. Boka trenger seg imidlertid langt forbi Pendrys harde front. Historiene fortelles med en ærlighet som røsker i kroppen til leseren. Refleksjonene hennes rundt samfunnsmessige og kulturelle forhold viser et skarpt intellekt og en dyp medmenneskelighet. I boka forteller hun at hun arvet en grunnleggende følelse av hva som er politisk rett og galt fra sin mor. På tross av sitt turbulente liv og forakt for politikk, predikerte moren ekstremsosialistiske læresetninger som at eiendom er tyveri og borgerskapet døden. Pendrys språkdrakt er gjerne like krass, men fundert i en høyst informert forståelse av samspillet mellom politikk, samfunn og mellommenneskelige relasjoner, og en rasende rettferdighetssans. Dette gjennomtrenger Pendry både som person og kunstner.

Boka Demonologi er bygget opp av syv sekvenser og favner alle de avgjørende fasene av Pendrys 52 år lange liv, både personlig og profesjonelt. Det årelange intervjuet pareres av tegneserier, sitater og bilder fra Pendrys liv og kunsteriske arbeider, i tillegg til omtaler og mediaoppslag. Boka gir innsikt i et liv og et kunstnerskap som har preget, og vil fortsette og prege, det norske scenekunstfeltet i lang tid fremover. Som skuespiller, performancekunstner og dramatiker er Kate Pendry en kraft som skaker grunnen der hun går, og en levende påminnelse om kunstens radikale forpliktelse og potensial. Demonologi bør leses for inspirasjon, trøst, provokasjon og ettertanke.

På trykk i Stikkordet, Norsk Skuespillerforbund sitt medlemsblad, 1-2018

https://issuu.com/norskskuespillerforbund/docs/stikkordet_1-2018/32

bottom of page